Avís legal i protecció de dades

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de lacasadelsangels.com i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts de la web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de CASTELLSERÀ MÀGIC, S.L.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que lacasadelsangels.com pugui oferir en la seva seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la seu web, lacasadelsangels.com es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

CASTELLSERÀ MÀGIC, S.L. autoritza esments als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que no reprodueixin els continguts de la seu web de lacasadelsangels.com. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant en la seu web de lacasadelsangels.com i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. SiCASTELLSERÀ MÀGIC, S.L. detecta l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries.

CASTELLSERÀ MÀGIC, S.L.
B25849704
C/Portal Nou, 3, 25334 Castellserà (Lleida)

Protecció de dades

CASTELLSERÀ MÀGIC, S.L., amb CIF B25849704, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDRP) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Es recolliran les dades necessàries per a la relació comercial i les requerides pel servei sol·licitat pel client. Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. No es comunicaràn dades a tercers excepte per obligació legal. CASTELLSERÀ MÀGIC, S.L. assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d’Internet o qualsevol un altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprats únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

L’usuari registrat en els serveis de la seu web de lacasadelsangels.com pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació i portabilitat i supressió de dades i la limitació o oposició al seu tractament en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. L’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Per exercir els seus drets, pot fer-ho per correu electrònic a gestio@lacasadelsangels.com