Icon regal

Vols bescanviar un bo regal?

Bescanvia el bo regal
Condicions generals de venda
  • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.
  • Queda totalment prohibit fer fotos ni enregistraments de cap tipus durant la visita a la casa, i a la col·lecció privada d’objectes de Michael Jackson, l’incompliment suposarà l’expulsió immediata, sense dret al reintegrament de l’entrada.
  • És necessari arribar amb un mínim de 10 minuts d’antelació per permetre l’entrada esglaonada dels assistents.
  • Si, per força major, l’organització hagués de canviar el dia previst per a la visita, s’informarà el comprador, mitjançant un correu electrònic, de les instruccions que cal seguir per bescanviar les entrades.
  • Quan el nou dia no sigui adequat per a l’espectador, o quan una visita se suspengui abans de començar, es retornarà l’import de l’entrada al mateix lloc on va ser adquirida, a partir de les 24 hores següents des de la data de suspensió fins a un mes després de la data en què hagués tingut lloc la visita suspesa.
  • El retard en l'arribada quan hagin passat més de 10 minuts des del seu començament no dona dret a devolució.
  • No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades, excepte en cas de suspensió de la visita per part de l'organització.
  • L’adquisició d’aquesta entrada comporta l’acceptació d’aquestes condicions.
  • Les característiques arquitectòniques de La Casa dels Àngels, una casa del segle XVI catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), dificulten l'accés a la visita a persones amb mobilitat reduïda. L’únic espai que s’ha pogut adaptar, és la visita a la col·lecció privada d’objectes de Michael Jackson.

Vols entrades per a La Casa dels Àngels?

Compra per la web

Icon ordinador sobretaula

Selecciona directament des del calendari el dia, l'hora i les persones que vindreu