Entrades

Adults: 24€ / Infants fins a 12 anys: 20€
Entrada gratuïta menors de 3 anys
Bescanvia el bo regal
Condicions generals de venda
 • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.
 • És necessari arribar amb un mínim de 10 minuts d’antelació per permetre l’entrada esglaonada dels assistents.
 • Si, per força major, l’organització hagués de canviar el dia previst per a la visita, s’informarà el comprador, mitjançant un correu electrònic, de les instruccions que cal seguir per bescanviar les entrades.
 • Quan el nou dia no sigui adequat per a l’espectador, o quan una visita se suspengui abans de començar, es retornarà l’import de l’entrada al mateix lloc on va ser adquirida, a partir de les 24 hores següents des de la data de suspensió fins a un mes després de la data en què hagués tingut lloc la visita suspesa.
 • El retard en l’arribada quan hagin passat més de 10 minuts des del seu començament no dona dret a devolució.
 • No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades, excepte en cas de suspensió de la visita per part de l’organització.
 • L’adquisició d’aquesta entrada comporta l’acceptació d’aquestes condicions
 • Les característiques arquitectòniques de La Casa dels Àngels, una casa del segle XVI, dificulten l’accés a l’edifici a persones amb mobilitat reduïda. L’única zona que s’ha pogut adaptar és la col·lecció Michael Jackson.

Entrades

Adults: 24€
Infants fins a 12 anys: 20€

Entrada gratuïta menors de 3 anys

Condicions generals de venda

 • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.
 • És necessari arribar amb un mínim de 10 minuts d’antelació per permetre l’entrada esglaonada dels assistents.
 • Si, per força major, l’organització hagués de canviar el dia previst per a la visita, s’informarà el comprador, mitjançant un correu electrònic, de les instruccions que cal seguir per bescanviar les entrades.
 • Quan el nou dia no sigui adequat per a l’espectador, o quan una visita se suspengui abans de començar, es retornarà l’import de l’entrada al mateix lloc on va ser adquirida, a partir de les 24 hores següents des de la data de suspensió fins a un mes després de la data en què hagués tingut lloc la visita suspesa.
 • El retard en l’arribada quan hagin passat més de 10 minuts des del seu començament no dona dret a devolució.
 • No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades, excepte en cas de suspensió de la visita per part de l’organització.
 • L’adquisició d’aquesta entrada comporta l’acceptació d’aquestes condicions
 • Les característiques arquitectòniques de La Casa dels Àngels, una casa del segle XVI, dificulten l’accés a l’edifici a persones amb mobilitat reduïda. L’única zona que s’ha pogut adaptar és la col·lecció Michael Jackson.